ODSÚHLASOVANIE VÝSTAVBY NA IVINÁCH JE POZASTAVENÉ

5. 1. 2022

Správa CHKO-BR Poľana vo Zvolene oznamuje, že až do odvolania sa nebude vyjadrovať k žiadostiam o  výstavbu v katastrálnom území Dúbravy –   miestna časť  Iviny. Vydávanie stanovísk je podmienené vypracovaním novej krajinno-ekologickej štúdie územia, ktorá  zohľadní únosnú mieru zaťažiteľnosti krajiny výstavbou.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BADÍNSKEHO PRALESA

10. 10. 2022

V sobotu 15. októbra 2022 sa už po siedmykrát pootvorí pomyselná brána Badínskeho pralesa a prihlásení záujemcovia budú môcť nahliadnuť do vzácneho územia.

JE NAJVYŠŠÍ ČAS, POUŽIŤ ZDRAVÝ SEDLIACKY ROZUM

11. 4. 2022

Pri pohľade na horskú a podhorskú krajinu oko Slováka zosmutnie. Vidieť stáda oviec, kráv, či jalovíc je rarita. Naopak stáda divej zveri vidieť všade, dokonca i v mestách. Paradox doby.

SPRÁVNA CESTA MANAŽMENTU KRAJINY

13. 12. 2022

Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana (CHKO-BR Poľana) prichádza s komplexným riešením pre Iviny. Vypracovali „Krajinno-socio-ekologický plán Iviny, miestna časť obce Dúbravy“ (KEP Iviny).

ČISTENIE ZÁRASTOV NA POĽANE

14.11. 2022

Koncom mesiaca november sa začnú práce na čistení zárastov v podhorských lokalitách okrajovej časti Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Ide o výkon preventívnych opatrení v miestach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého.

VENUJME SA DEŤOM NAOZAJ

19. 10. 2022

Biosférická rezervácia Poľana prichádza s novou koncepciou ponuky zážitkových programov environmentálnej výchovy pre deti a mládež. Nový spôsob systematickej environmentálnej výchovy je založený na ZÁŽITKU – priamom kontakte mládeže s prírodou prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

POĽANA OSLAVUJE

28. 10. 2022

Tretieho novembra 2022 bude svet prvýkrát oslavovať Medzinárodný deň biosférických rezervácií.

UNESCO SPOJÍ TRETIEHO NOVEMBRA CELÝ SVET

28. 10. 2022

Vo štvrtok 3. novembra 2022 bude celý svet prvýkrát v histórii oslavovať Medzinárodný deň biosférických rezervácií (MDBR). UNESCO Program Človek a biosféra (Man and the Biosphere, MAB) prostredníctvom svojej siete biosférických rezervácií spojí svet v oslavách s cieľom upozorniť na dôležitosť starostlivosti o životné prostredie a dosiahnutie rovnováhy medzi ľudskými aktivitami a ochranou prírodných zdrojov.