4. 12. 2021 Rádio víkend – Regina

Poľana – najvyššie sopečné pohorie na Slovensku

17. 10. 2021 RTVS – Halali

22. 10. 2021 RTVS – 40. výročie CHKO Poľana

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/292422#2887