Nahliadnite do receptov našej „kuchárky“ vzdelávania.

Koncepcia environmentálnej výchovy Ekocentra pri Správe CHKO-BR Poľana ako aj podrobnejšie informácie k modulom sú k nahliadnutiu tu:

  1. Koncepcia environmentálnej výchovy Biosférickej rezervácie Poľana

       2. Moduly environmentálnej výchovy