Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana – 1. jún 2019

Podujatie DOD BR Poľana bolo venované téme Biosférickej rezervácie Poľana v súvislosti so vzdelávaním mladých ľudí a potrebe dobrovoľníctva v regióne, ktoré je pod značkou UNESCO. V rámci DOD BR Poľana sa odprezentovali  organizácie, ktoré v regióne popri svojej hlavnej činnosti vykonávajú osvetu a vzdelávanie detí a mládeže. Podujatie sa konalo 1. júna 2019 na ploche areálu prírodného amfiteátra v Detve. Aktivity boli zamerané na ukážky poľnohospodárskej, lesníckej, remeselníckej a umeleckej činnosti a kultúrnych tradícií. Jednotlivé stanovištia, ktoré deti navštevovali pomáhali viesť mladí dobrovoľníci v spolupráci s dospelými dobrovoľníkmi . Pre deti boli pripravené súťaže, pohybové hry, vedomostné kvízy, či interaktívne pomôcky, ktorých úlohou je vtiahnuť návštevníkov do deja Biosférickej rezervácie Poľana. V poobedňajších hodinách v rámci kultúrneho programu na javisku amfiteátra vystúpil  detský folklórny súbor Hviezdička a divadelné predstavenie s MŠ v Detve. Vo večerných hodinách mladí ľudia z Gymnázia v Detve pripravili pozorovanie nočnej oblohy

Poslanie: DOD BR Poľana je podujatím, ktoré vyzdvihuje kvalitnú spoluprácu, korektnú komunikáciu regionálnych lídrov, stakeholdrov ich prínos, úsilie a pomoc pri výchove mladej generácie. Podujatie je ukážkou dobrých vzťahov, vzájomnej úcty, odbornosti a pokory tunajších ľudí k malebnej krajine, ktorá je srdcom Slovenska so svetovým menom pod značkou UNESCO.

Staň sa hviezdou – 12. júna 2019

V jeden júnový večer v areáli ZŠ a MŠ A. Vagača v Detve v rámci verejného podujatia zažiarili hviezdy. Cieľom stretnutia bol totiž vydarený pokus o vytvorenie nadrozmerného súhvezdia Veľkej medvedice pomocou ľudí a bateriek. Výzva k tvorivej pohybovej aktivite zarezonovala najmä u žiakov spomínanej základnej školy a študentov, rodičov a pedagógov z Gymnázia v Detve. Teplá letná noc sa niesla v príjemnej atmosfére pozorovania nočnej oblohy za účasti členov Slovenského zväzu astronómov. Po úplnom zotmení sa všetci zúčastnení postavili na vopred starostlivo vymerané body súhvezdia a baterkami spoločne svietili do oblohy. Zábery nasnímané pomocou dronu tak poskytli žiarivý výsledok.  Veľká medvedica bola zároveň aktom k významnému jubileu Medzinárodnej astronomickej únie, ktorá tento rok oslavuje 100 rokov. Sme radi, že o podujatie prejavilo záujem množstvo mladých a dobrých ľudí.

 

Gazdovanie na Hriňovských lazoch – 16. augusta 2019

Gazdovanie na Hriňovských lazoch je tradičným podujatím, ktoré sa koná počas prázdnin v Meste Hriňová. Ukážky tradičného obhospodarovania krajiny, kroje, zvyky a dobré jedlo sú lákadlom nie len pre dospelých ale aj pre dospievajúcu mládež, ktorá tu trávi svoj voľný prázdninový čas. Na podujatí sme preto vytvorili kampaň, kde sme sa s mladými rozprávali o budúcnosti Biosférickej rezervácie Poľana. Pripravený strom prianí doniesol svoje ovocie v podobe milých odkazov pre Poľanu.

Viac tu: https://www.chkopolana.eu/mlade-hlasy-z-podpolania/kampane/