Program exkurzií

Putovanie k srdcu Poľany

Dňa 24. septembra 2019 sa uskutočnila prvá dobrodružná výprava za poznaním Biosérickej rezervácie Poľana. Počasie a príroda nám ponúkli to najlepšie čo mali a tak sa žiaci Základnej školy zo Školskej ulice v Hriňovej a Kukučínovej v Detve strávili deň v divokej prírode starej vyhasnutej sopky. Stretli so zástupcami LS Kyslinky a spoločne s pracovníkmi S-CHKO-BR Poľana navštívili päť zaujímavých lokalít, ktoré sa oplatí na Poľane vidieť. Cieľom aktivity bolo upevniť ich vzťah k regiónu a dostať do povedomia Poľanu ako medzinárodne významné územie na ktoré môže byť každý z nás hrdý.

Mystérium podzemia Ľubietovej

Kráľovské banské mesto Ľubietová a jeho podzemné tajomstvá boli miestom poslednej zo série exkurzií organizovaných v rámci projektu Mladé hlasy z Podpoľania. V pondelok 7. októbra príjemné slnečné počasie sprevádzalo 40 detí z Detvy a Hriňovej spolu s ich pedagógmi na výlete za objavmi živej i neživej prírody Horehronia. Sprievodcom im bol sám pán richtár obce Ľubietová Pavel Zajac, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Preukázal sa ako skvelý hostiteľ, predstavil bohatú banícku históriu obce, porozprával o vzácnych mineráloch a iných pokladoch, na ktoré je ľubietovské okolie bohaté a previedol všetkých náučným banským chodníkom. Vďaka nezabudnuteľným zážitkom mnohí už teraz vedia napríklad aj to, v akej tme tmúcej baníci v minulosti robili, čo je to Libethenit, či aký je rozdiel medzi štôlňou a šachtou, ale aj ako vyzerá Ľubietová z výšky.

Potulky Kamenistou dolinou

Prvý októbrový deň sme využili so žiakmi na ďalší vzdelávací – zážitkový pobyt v Biosférickej rezervácii Poľana. V rámci programu o pastierstve a ovčiarstve v regióne sme navštívili gazdovstvo Marekov dvor. Životný príbeh rodiny Marekovcov a ich vzťah k tomuto regiónu nás zaujal, poučil, ale aj zabavil. Každý z nás si odniesol domov malý suvenír – poučenie o pokore, poctivej tvrdej práci, návod ako žiť v skromných podmienkach a aj napriek tomu byť svetový. Návštevu sme zakončili v rozprávkovom prostredí CHA Meandre Kamenistého potoka, kde sme sa učili o vode a jej tajomstvách, histórii ovčiarstva v regióne a jeho význame pre prírodu.

Odklínanie tajomstiev Kalamárky

Projekt „Mladé hlasy z Podpoľania“ pokračuje vzdelávacími aktivitami v ďalších zaujímavých lokalitách. Piatkové doobedie patrilo odklínaniu tajov a zákutí Prírodnej pamiatky Kalamárka. Žiaci zo Základnej školy s materskou školou, Krivec z Hriňovej si počas návštevy vyskúšali svoje lezecké schopnosti, zahrali sa zaujímavé hry a strávili slnečný jesenný čas v jednom z najkrajších území Biosférickej rezervácie Poľana. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí radi a ochotne požičali kus svojho srdiečka a odovzdali svoje životné skúsenosti deťom, ktoré sú budúcnosťou tohto územia.