Zoznam pracovníkov

KONTAKTY
Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Poľana
J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834
chkopo@sopsr.sk
GPS: 48°34,564´N, 19°8,698´E

Ing. Vladimír Hrúz
poverený riadením Správy CHKO Poľana, zoológ
vladimir.hruz@sopsr.sk
mobil: +421 911 390 197
tel: +421 (0)45 533 48 34

Ing. Anna Bariaková
environmentálna výchova - materská dovolenka
anna.bariakova@sopsr.sk
tel: +421 (0)45 533 48 34

Ing. Ján Bariak
stráž prírody
jan.bariak@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 302
tel: +421 (0)45 533 48 34

Ing. Anna Gondová
environmentálna výchova
anna.gondova@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 303
tel: +421 (0)45 533 48 34

Ing. Ján Krnáč
špecialista, ekológ (LIFE)
jan.krnac@sopsr.sk
mobil: +421 904 346 661
tel: +421 (0)45 533 48 34

Ing. Andrea Kaňuchová, PhD.
lesník
mobil: +421 903 298 306
tel: +421 (0)45 533 48 34

Ing. Pavol Kostúr
lesník
pavol.kostur@sopsr.sk
mobil: +421 0911 390 198
tel: +421 (0)45 533 48 34

Anna Lenčová
technicko-administratívny pracovník
anna.lencova@sopsr.sk
tel: +421 (0)45 533 48 34

Mgr. Lucia Miňová
administratívny zamestnanec biosférických rezervácií
lucia.minova@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 304
tel: +421 (0)45 533 48 34

Ing. Peter Potocký
botanik
peter.potocky@sopsr.sk
mobil: +421 911 011 373
tel: +421 (0)45 533 48 34

Mgr. Štefan Ratkovský, et Mgr. PhD.
krajinár
stefan.ratkovsky@sopsr.sk
tel: +421 (0)45 533 48 34

Martin Tuhársky
stráž prírody
martin.tuharsky@sopsr.sk
mobil: +421904320715
tel: +421 (0)45 533 48 34

Mgr. Miriam Turayová
anorganik
miriam.turayova@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 305
tel: +421 (0)45 533 48 34