Koordinacná rada BR Poľana predstavuje poradný orgán, či partnerov, ktorí budú nápomocní pri riešení konkrétnych problémov týkajúcich sa predovšetkým zachovania prírodných hodnôt, ale i pri riešení problémov v rôznych oblastiach: polnohospodárstvo, lesníctvo, turizmus. Je zložená zo zástupcov čelných predstavitelov primárnych stakeholdrov.

Vytvorenie Koordinacnej rady BR Polana je jednou z reakcií na pripomienky Medzinárodnej koordinacnej rady UNESCO na periodické hodnotenie BR Polana za roky 2000 – 2010. Jednou z dôležitých pripomienok bolo zapojenie tzv. stakeholdrov na riadení BR Polana.

 

ZOZNAM ČLENOV KR BR POĽANA

 

A. Bílek chz@isternet.sk
J. Krnáč jozef.krnac@umb.sk
V. Fabriciusová vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
L. Miňová lucia.minova@sopsr.sk
V. Hrúz vladimir.hruz@sopsr.sk
R. Vrťo roman.vrto@proxia.org
J. Šufliarsky jan.sufliarsky@detva.sk
Z. Juhaniaková zuzana.juhaniakova@detva.sk
J. Krnáč jozef.krnac@detva.sk
S. Horník primator@hrinova.sk
M. Machava machavamichal@gmail.com
M. Mazúch hrochot@hrochot.sk
I. Palko starosta@obeckrivan.sk
J. Senko starosta@ocova.sk
P. Holík osocova@mail.t-com.sk
M. Strelec strelec@astasro.sk
M. Feješ info@dsdolinka.sk
E. Grňová obec@dubravy.sk
M. Lamperová starosta@strelniky.sk
P. Zajac starosta@lubietova.sk
F. Budovec starosta@ciernybalog.sk
J. Pěč pec@centralslovakia.eu
I. Kubinec igor.kubinec52@gmail.com
J. Gažo jg47@jggmail.com
P. Kráľ pavol.kral@lesy.sk
J. Mokrý jan.mokry@lesy.sk
J. Nôžka jan.nozka@lesy.sk
M. Pepich miroslav.pepich@lesy.sk
P. Krč konatel@lubietova.sk
P. Urban urban.lutra@gmail.com
A. Krištín kristin@savzv.sk
M. Malatinec agrosev@agrosev.sk
Z. Okániková zuzana.okanikova@gmail.com
R. Malatinec romanmal@centrum.sk
P. Stančík pdhuta@gmail.com
Ľ. Maľa pdocova@pdocova.sk
P. Mikulina pd-strelniky@stonline.sk
Š. Škoviera pdhrochot@mail.t-com.sk
J. Šimiak osocova@mail.t-com.sk
P. Krinovič peter.krinovic@gmail.com
L. Zvara zlaty.vrsok@gmail.com
J. Ivanič zlaty.vrsok@gmail.com
Ľ. Malček predsedajhr@hrinova.sk
J. Ďurica jozefduricast@gmail.com
J. Bariak bariakshr@gmail.com
J. Golian golianjozef@zmail.sk
L. Vágnerová lucia.vagnerova@yahoo.com
J. Sedlák chatapodhrbom@szm.sk
D. Slávik dusan.slavik@gmail.com
J. Bódi juraj.bodi@minv.sk
V. Jágerský Vojtech.Jagersky@minv.sk
M. Homolová Marta.Homolova@minv.sk
S. Drahoň stanislav.drahon@minv.sk
P. Kostúr pavol.kostur@bb.vs.sk
N. Nikel norbert.nikel@minv.sk
J. Koreň juraj.koren@minv.sk
J. Kulišiak kulisiak@kcdetva.sk
M. Kliment msks@hrinova.sk
Penzión Košutka penzion@kosutka.sk
Remeselný dvor Očová osocova@mail.t-com.sk
E. Jankovičová ela@cyklo.sk
J. Ľupták ing@cyklo.sk
P. Černek peter.cernek@bbsk.sk
N. Uherčíková nina.uhercikova@bbsk.sk
J. Panica j.panica@sportpolana.com
Š. Repko repko@gmail.com
P. Rapco tournovohrad@gmail.com,