40 zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO 17. – 21. 11. 2019

Správa zo zasadnutia Komisie pre prírodné vedy – 40. Zasadnutie GK UNESCO

SK UNESCO: http://www.unesco.sk/a/Dna-12–novembra-2019-bola-v-sidle-UNESCO-slavnostne-zahajena-40–Generalna-konferencia-UNESCO–GK

UNESCO: https://en.unesco.org/generalconference/40/sc

EUROMAB

SV MAB MAB je aktívnym členom EuroMAB. EuroMAB je najväčšou a najstaršou sieťou UNESCO Programu Človek a biosféra, ktorá zahŕňa členské štáty Európy a Severnej Ameriky (celkom 52 krajín).

Pravidelné stretnutia siete EuroMAB spájajú národné výbory MAB. Konajú sa takmer každé dva roky od roku 1986.  EuroMAB zdieľa osvedčené postupy, dobrú prax v biosférických rezerváciách a rozširuje informácie na regionálnej úrovni.

Posledné zasadnutie EuroMABu prebehlo v apríli 2019 v Dubline.

link: https://en.unesco.org/events/euromab-2019-conference

Pracovná cesta v Biosférických rezerváciách

Durínsky les a Rhon

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty – Nemecko (26. 11 – 30. 11. 2019)