NPR Zadná Poľana štádium rozpadu

Zaujímavosti BR Poľana:

  • Každé územie na Slovensku má svoje špecifiká. Poľana patrí k rázovitým regiónom, ktoré je v svojej podstate jedinečné. V nasledujúcich riadkoch sú zhrnuté niektoré charakteristiky, podľa ktorých je možné ju identifikovať.

 

  • Poľana je unikát, nielen tým, že je najvyšším sopečným pohorím na Slovensku, ale i tým, že je jedným z najzachovalejších sopečných kráterov v Európe.

Rosalia alpina

Medzi ďalšie rarity určite patrí:- kobylka Frivaldského vyskytujúca sa na lokalite Hrochotská Bukovina – je to zo štyroch izolovaných populácií na Slovensku, pričom pre jej ochranu bol vyhlásený chránený areál

– najjužnejší výskyt horských druhov napr. fuzáč karpatský

– výskyt vzácneho druhu motýľa – druh európskeho významu – modráčik čiernoškvrnný na Žliebkoch

druhý najväčší prales na SlovenskuNPR Zadná Poľana

– významný výskyt vzácnych tzv. pralesných reliktov napr. machorast kyjanôčka zelená alebo zástupcovia radu chrobákov

– prelínanie panónskych a horských druhov na Poľane, teplomilné druhy prenikajú do vyšších nadmorských výšok a naopak horské druhy sa vyskytujú v nižších nadmorských výškach napr.

Maculinea teleius

modlivka zelená (1400 m .n.m.), kukučka vencová – Melichova skala a naopak dole zostupujú druhy ako chvostník jedľový, alebo fuzáč karpatský

– na Poľane sa vyskytuje 174 druhov vtákov

– výskyt niektorých druhov drevín – jedľa, buk, javor horský či brest mohutných rozmerov (JD  – 49,5 m, BK – 47,0 m, JV – 45,0 m, JS – 49,0 m, BT – 45,0 m)

dostredivý a odstredivý systém tokov vyplývajúci z tvaru kaldery

– geomorfologické javy – Vodopád Bystrého potoka, Jánošíkova skala, Kaľamárka, Bátovský balvan – svedkovia a pozostatky sopečnej minulosti

– kóta Hrb nachádzajúca sa na severnom okraji BR Poľana je geografickým stredom Slovenska

– raj hubárov a veľkých šeliem

– Hriňovské lazy

– pôvodná architektúra

Pholidoptera frivaldszkyi

NPR Zadná Poľana

– kostoly

– kaplnky a zvoničky

– historické cintoríny

– prícestné kríže

– tradičné jedlo

– tradičné poľnohospodárstvo

– ľudový odev

– ľudový tanec

– výšivka krivou ihlou

– fujara

– ľudové zručnosti

– folklórne podujatia

– dejatelia a osobnosti

– dobrí a pracovití ľudia