Predbežné termíny predloženia periodických hodnotení biosférických rezervácií sú nasledujúce:

BR Poľana: 2025-26

BR Slovenský kras: 2026 -27

BR Tatry: 2028 – 29

BR Východné Karpaty: 2028-29

link: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/periodic-review-process/