Hlavným motívom pre zavedenie systému značenia regionálnych produktov v Podpoľaní je propagáciou miestnych kvalitných výrobkov alebo služieb, podporiť miestny ekonomický, kultúrny aj environmentálny rozvoj regiónu ako aj spropagovať región Podpoľanie ako jedinečný a svojrázny región.

Značka Regionálny produkt Podpoľanie bude  motivačná a z dlhodobého hľadiska má napomáhať :

 • stimulovaniu a podpore miestnej ekonomiky
 • podpore využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín
 • zvýšeniu odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb a tým zvýšeniu zamestnanosti priamo v regióne
 • podpore, spolupráci a propagácii miestnych producentov
 • zachovaniu a udržaniu tradícií, kultúrnych hodnôt územia ako aj rázu vidieckej krajiny

O získanie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ sa môže v Podpoľaní  uchádzať:

 1. producent remeselných výrobkov (napr. drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža, a iné …)
 2. producent potravinových a poľnohospodárskych výrobkov (napr. pekárenské, cukrárenské, zo záhrady, z farmy, mäsové, údenárske, výrobky z medu, nápoje alkoholické, nápoje nealkoholické, a iné …)
 3. producent prírodných produktov ( napr. kvetiny, bylinky, huby, med, čaje, a iné …)
 4. producent tradičných jedál Podpoľania
 5. realizátor umeleckej činnosti (napr. vyrezávanie, maľovanie, gravírovanie, a iné …)
 6. poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ubytovanie a/alebo stravovanie
 7. poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu – podujatia/zážitky alebo ich časti (folklór, gastronómia, šport, vzdelávacie kurzy, zážitky, a iné …)