Viac ako dvadsiatka žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ z Detvy a Hriňovej sa včera zúčastnila moderovanej interaktívnej diskusie s Adelou a Viktorom VINCZEOVCAMI. Diskusiu pripravila K.O.Z.A. Zvolen, CHKO-BR Poľana v spolupráci so ZŠ J. J. Thurzu v Detve a bola súčasťou projektových aktivít podporených Ministerstvom školstva a IUVENTOU pod názvom Mladé hlasy z Podpoľania.
Aktívni a komunikatívni mladí ľudia z Podpoľania mali príležitosť v rámci neformálnej debaty s úspešnými, priateľskými a otvorenými moderátormi prediskutovať viaceré témy, ako napríklad čo znamená vystúpiť z radu, prečo je náš hlas dôležitý alebo čo môžeme považovať za zdravý životný štýl. Inšpiratívnym spôsobom sa hovorilo o vlastnom sebapoznaní, sebarealizácii či spôsobe života a otvorených možnostiach.