Náučný chodník Kyslinky – Poľana – Kyslinky (CHKO Poľana)

Panel rastlinstvo

Náučný chodník

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, NPR Zádná Poľana, PR pod Dudášom, NPP Vodopád Bystré
Začiatok chodníka: Hrochoť, Kyslinky – lesná správa (prípadne horský hotel Poľana, pozri mapu)
Dĺžka trasy: Celá trasa 17 km, skrátená trasa 11 km
Počet panelov: celá trasa 20, skrátená trasa 9 (panely č. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, maďarský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový

Stanovištia:

 

 1. Chránená krajinná oblasť Poľana, Biosférická rezervácia
 2. Geológia a geomorfológia
 3. Maloplošné chránené územia
 4. Lesné dreviny
 5. Využívanie územia
 6. Vtáctvo
 7. Prírodné lesy – pralesy Poľany
 8. Rastlinstvo
 9. Geológia a geomorfológia
 10. Zadná Poľana

  Mapa náučného chodníka Kyslinky – Poľana – Kyslinky

 11. Mokrade
 12. Bezstavovce
 13. Živočíšstvo
 14. Lesy
 15. Nelesné spoločenstvá
 16. Vodstvo
 17. Poľovníctvo
 18. Živočíšstvo
 19. Bezstavovce
 20. Spoločný projekt cezhraničnej spolupráce

Chodník využíva sieť turistických značiek (červená, žltá, modrá)
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen