Našli ste poraneného či vysileného chráneného živočícha?

Určite sa každý z nás ocitol v situácii, kedy musel pomáhať osamotenému vysilenému jedincovi. Nie každý však vie odhadnúť vážnosť situácie, v ktorej sa nájdené zviera nachádza. Chceme vám preto v krátkych bodoch podať návod, ako postupovať v takýchto prípadoch.

 

Manipulácia so zraneným jedincom je veľmi náročná a dôležité je zabezpečiť zranenému jedincovi pokoj a minimalizovať stres, ktorý mu môže zapríčiniť smrť. Akúkoľvek manipuláciu s chráneným živočíchom je potrebné konzultovať s odborníkmi, či už zo štátnych alebo z mimovládnych inštitúcií. Postup totiž neraz závisí aj od druhu, miesta nálezu a celého radu ďalších okolností. Preto volajte číslo 112, kde vás presmerujú na odborníka, ktorý zabezpečí starostlivosť o chorého alebo poraneného živočícha. Prípadne priamo kontaktujte Správu CHKO-BR Poľana:

Pevná linka:    045/533 48 34

Riaditeľ: Ing. Matej Kučera                         tel: 0903 298 303

Zoológ: Ing. Vladimír Hrúz                         tel.: 0911 390 197

 

Rýchlokurz prvej pomoci:

 

Vtáčie mláďa – nelieta, ale nie je zranené

  1. Neodnášajte ho ďaleko od miesta nálezu!!! Rodičia sa o neho postarajú. Mláďatá mnohých druhov vtákov opúšťajú hniezdo skôr, ako vedia lietať. Rodičia ich stále dokrmujú. Toto neplatí pre mláďatá lastovičiek, belorítok a dážďovníkov – pri týchto druhoch kontaktujte Správu CHKO-BR Poľana.
  2. Ak je mláďa na frekventovanom mieste, kde mu hrozí nebezpečenstvo od áut alebo chodcov, opatrne ho premiestnite do bezpečia – do trávy pod kríky, na konár stromu, prípadne na iné vyvýšené miesto.
  3. Ak máte čas, nerušene z diaľky pozorujte, či si ho starostliví rodičia našli. Je to všetko, čo môžete pre vtáčky spraviť.
  4. V prípade, že nájdete mláďa sovy a nachádza sa v blízkosti budovy, je možné, že sa mláďa učí lietať, ale späť do hniezda sa už nevládalo vrátiť. V takom prípade buď zavoláte na Správu CHKO-BR Poľana č. t. 045/533 48 34 alebo na linku tiesňového volania 112.

 

 

Chránený živočích, ktorý je evidentne zranený

  1. Ak nájdete chráneného živočícha, ktorý je zranený, kontaktuje linku 112 alebo Správu CHKO-BR Poľana (okresy ZV, BB, DT, BR)
  2. Zranené zviera môže byť agresívne. Pri jeho chytaní použite väčší kus odevu, prípadne rukavice a chráňte si tvár. Pri krvácajúcom zranení mu ranu vydezinfikujte a obviažte čistou látkou
  3. Ak je živočích slabý, môžete mu dať napiť čistej vody (napr. injekčnou striekačkou). Nekŕmte ho!
  4. Od nálezu zraneného živočícha po príchod kompetentnej osoby k nemu však môže niekedy ubehnúť niekoľko hodín, prípadne i viac. V takýchto prípadoch je vhodné živočícha umiestniť do primerane veľkej krabice, s dostatočným prístupom vzduchu a umiestniť ju na pokojné miesto.
  5. Pokiaľ ide o poľovnú zver, zákon o poľovníctve zakazuje manipuláciu a prevoz týchto chránených živočíchov. Nález je potrebné nahlásiť užívateľovi poľovného revíru. Problematiku rieši poľovný zákon, ktorý je v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

Pri držaní sa týchto bodov, môžeme s Vašou pomocou zachrániť veľa chránených jedincov. V prípadoch, keď nie je nutný resp. možný výjazd odborníka, je našou povinnosťou naviesť Vás k správnej a pre poškodeného jedinca najvhodnejšej metóde jeho záchrany.

 

 

Sme Vám vďační, že Vám záleží na prírode.