31. marca 2023

PREMOSTENIE HRADNÝCH LÚK

Výnimočný komplex zamokrených Hradných lúk za obcou Dúbravy je využívaný predovšetkým na poľnohospodárske účely. Obhospodarovanie tejto lokality kosením, sa tak […]
17. marca 2023

UPOZORŇUJEME NA JARNÝ ŤAH ŽIAB

Marcové lúče ohrievajú zamrznutú zem a dávajú jasný pokyn pre obojživelníky, ktoré prečkávajú nepriaznivé zimné obdobie zahrabané v pôde. Prvé jarné dažde […]
10. februára 2023

PRIPOMÍNAME SI 30. VÝROČIE ČLENSTVA SR V UNESCO

Slovensko je už 30 rokov členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)   UNESCO vzniklo v roku 1945 a Československo […]
2. februára 2023

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ – NASTAL ČAS NA OBNOVU MOKRADÍ

Od roku si každoročne . februára pripomíname Svetový deň mokradí. V tento deň bol podpísaný v meste Ramsar Dohovor o […]
23. januára 2023

Vodné vtáctvo v období zimy

Prechádzky popri vodnej hladine riek a jazier prinášajú práve v zimnom období neobvyklé zážitky a náhodné stretnutia s vtáčími druhmi, […]