2. februára 2023

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ – NASTAL ČAS NA OBNOVU MOKRADÍ

Od roku si každoročne . februára pripomíname Svetový deň mokradí. V tento deň bol podpísaný v meste Ramsar Dohovor o […]
23. januára 2023

Vodné vtáctvo v období zimy

Prechádzky popri vodnej hladine riek a jazier prinášajú práve v zimnom období neobvyklé zážitky a náhodné stretnutia s vtáčími druhmi, […]
13. decembra 2022

VYTVORENIE KRAJINNO EKOLOGICKÉHO PLÁNU – IVINY

Správa CHKO Poľana vytvorila „Krajinno-socio-ekologický plán Iviny, miestna časť obce Dúbravy“ (KEP) vypracovaný pracovníkmi Správy CHKO Poľana vo Zvolene. Štúdia […]
8. novembra 2022

OSLÁVILI SME MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ

Správa CHKO Poľana sa pridala ku kampani Medzinárodného dňa biosférických rezervácií. Spoločný výstup partnerov na najvyšší vrchol Poľany v NPR […]
9. septembra 2022

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BR POĽANA

S prichádzajúcim jesenným obdobím sa Biosférická rezervácia Poľana opäť prihovorila svojím partnerom a  obyvateľom regiónu. V príjemnom prostredí Poľany na […]