POŽIAR V NPR DOBROČSKÝ PRALES JE UŽ POD KONTROLOU

POŽIAR V NPR DOBROČSKÝ PRALES JE UŽ POD KONTROLOU

Požiar, ktorý vypukol v stredu 1.mája popoludní v ochrannom pásme Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Dobročský prales v doline Za Dlhým grúňom, je pod kontrolou. Hasenie požiaru komplikovali zlé poveternostné podmienky a jeho šírenie aj koreňovým systémom. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu nasadeniu Hasičského a záchranného zboru spolu s dobrovoľnými hasičmi ako aj miestnymi lesníkmi sa však požiar podarilo v relatívne krátkom čase lokalizovať a dostať pod kontrolu. Tlejúce drevo ako aj celá oblasť je pod neustálym monitoringom a aktuálne prebieha ešte dohášanie ohnísk.
 
Požiar zasiahol približne 1 ha ochranného pásma, pričom sa rozšíril aj do jadra rezervácie a v 5. stupni ochrany bol poškodený biotop bukovo a jedľovo- bukových kvetnatých lesov na ploche približne 400 m2. NPR Dobročský prales patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Nachádza sa v nadmorskej výške 720 až 1000 metrov v centrálnej časti Veporských vrchov, v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Hodnotu pralesa ako aj príkladnú starostlivosť o toto chránené územie ocenila aj Rada Európy, ktorá NPR Dobročský prales udelila v roku 1998 Európsky diplom. Viac informácií je možné nájsť na web stránke Správy CHKO Poľana https://chkopolana.sopsr.sk/european-diploma/.

 

Zdroj: https://www.sopsr.sk/web/?cl=21143