Ochrana biodiverzity sa v Biosférickej rezervácii Poľana začala vyhlásením Chránenej krajinnej oblasti Poľana v roku 1981. Územie je súčasťou kapratského oblúka a nachádza sa v strede Slovenska. Unikátny geologický a geomorfologický charakter tejto oblasti je výsledkom sopečnej činnosti v období pred 13 – 15 miliónmi rokov.

V súčasnosti je na území BR vyhlásených 24 osobitne chránených častí prírody v nasledovných kategóriách:

1. národná prírodná rezervácia:

  • Zadná Poľana, Ľubietovský Vepor, Hrončecký grúň
  1. národná prírodná pamiatka:
  • Vodopád Bystrého potoka

2. prírodná rezervácia:

  • Pod Dudášom, Príslopy, Pri Bútľavke, Vrchslatina, Mačinová, Havranie skaly, Kopa

3. prírodná pamiatka:

  • Bátovský balvan, Jánošíkova skala, Melichova skala, Kalamárka, Veporské skalky, Spády, Havranka

4. chránený areál:

  • Meandre Kamenistého potoka, Horná Chrapková, Dolná Zálomská, Hrochotská Bukovina

5. chránené stromy:

  • Buk pod Kľukou, Buk pod Širokou