PR Pralesy Slovenska v CHKO Poľana

21.01.2021

V decembri minulého roka prešlo v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana 420 ha lesných porastov do režimu s najvyšším stupňom ochrany. Tieto porasty sú súčasťou Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska.