Deň otvorených dverí BR Poľana je verejné podujatie zamerané na propagáciu územia, partnerstva a dobrej spolupráce pre širokú verejnosť so zámerom výchovy a vzdelávania k prírodným a kultúrnym hodnotám územia Poľany. Členovia Koordinačnej rady BR Poľana spájajú svoje sily a spoločne so Správou CHKO Poľana, ktorá je iniciátorom podujatia prezentujú prostredníctvom svojej činnosti zaujímavosti z Biosférickej rezervácie Poľana. Podujatie je spájané s environmentálnou a regionálnou výchovou, lesnou pedagogikou, ukážkami folklóru, umenia a tradičnej kuchyne.

Ročník 2022

Deň otvorených dverí BR Poľana

Ročník 2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA

 

Ročník 2018

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana 2018