Obce s katastrálnym územím

v Biosférickej rezervácii Poľana

Čierny Balog

Okres: Brezno
Mikroregión: ČIERNY HRON
Prvá písomná zmienka: 1863
Nadmorská výška: 550 m.n.
Počet obyvateľov: 5091
Chránené územia:
Národná prírodná rezervácia Klenovský Vepor Národná prírodná rezervácia Dobročský prales Chránená krajinná oblasť Poľana Prírodná rezervácia Klenovské Blatá

Zaujímavosti:

Čiernohronská železnička

www.ciernybalog.sk

 

Detva

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1696
Nadmorská výška: 370 m.n.m.
Počet obyvateľov: 15061
Chránené územia:
Prírodná pamiatka Kalamárka, Prírodná pamiatka Melichova skala, Prírodná pamiatka Kopa,
Chránený areál Horná Chrapková

Zaujímavosti: detvianske drevené vyrezávané kríže, kalvária, fujara – klenot UNESCO, Podpolianske múzeum v Detve, kostol sv. Františka z Asissi, pamätná tabuľa K. A. Medveckého, drevená vyrezávaná brána, ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého, výšivkárstvo, Vagačov dom, ľudová plastika sv. Floriána

www.detva.sk

 

Dúbravy

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1626
Nadmorská výška: 437 m.n.m.
Počet obyvateľov: 968
Chránené územia: CHKO Poľana
Zaujímavosti: rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1833, hospodársky dvor z roku 1908

www.dubravy.sk

 

Hriňová
Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1863
Nadmorská výška: 450 m.n.m.
Počet obyvateľov: 8273
Chránené územia: Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka, NPR Zadná Poľana

Zaujímavosti: Chránený strom Báťkova lipa

www.hrinova.sk

 

Hrochoť

Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1424
Nadmorská výška: 636 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1370
Chránené územia:
Prírodná pamiatka Bátovský balvan, Prírodná pamiatka Jánošíkova skala, Prírodná rezervácia Pri Bútľavke, Chránený areál Hrochoťská Bukovina

www.hrochot.sk

 

Hronec

Okres: Brezno
Mikroregión: ČIERNY HRON
Prvá písomná zmienka: 1357
Nadmorská výška: 400 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1157
Zaujímavosti: Kostol sv. Klimenta, zlieváreň, rekreačná oblasť, pamätníky SNP, liaty most,
nitovaný most, športový areál

www.hronec.sk

 

Ľubietová

Okres: Banská Bystrica
Prvá písomná zmienka: 1379
Nadmorská výška: 491 m.n.m.
Počet obyvateľov: 973

Zaujímavosti: evanjelický kostol a. .v., rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény, kaplnka sv. Jána Nepomuckého, meštiansky rokokový dom, banské diela

Chránené územia: Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor, Prírodná rezervácia Periská, Prírodná pamiatka Veporské skalky

www.lubietova.sk

 

Očová

Okres: Zvolen
Prvá písomná zmienka: 1263
Nadmorská výška: 330 m.n.m.
Počet obyvateľov: 2560
Výmera katastra: 8860 ha
Zaujímavosti: letisko, ľudové remeslá
Chránené územia: CHKO Poľana

www.ocova.sk

 

Osrblie

Okres: Brezno
Mikroregión: ČIERNY HRON
Prvá písomná zmienka: 1580
Nadmorská výška: 605 m.n.m.
Počet obyvateľov: 395
Výmera katastra: 2400 ha

Zaujímavosti: areál biatlonu, vysoká pec v časti Tri Vody, rímskokatolícky kostol, kríž postavený po kalamite v roku 1996

www.osrblie.sk

 

Poniky

Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1282
Nadmorská výška: 502 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1551

Chránené územia: Národná prírodná rezervácia Ponická Dúbrava

www.poniky.sk

 

Povrazník

Okres: Banská Bystrica
Prvá písomná zmienka: 1424
Nadmorská výška: 650 m.n.m.
Počet obyvateľov: 146
Výmera katastra: 335 ha

www.povraznik.sk

 

Sihla

Okres: Brezno
Mikroregión: ČIERNY HRON
Prvá písomná zmienka: 1760
Nadmorská výška: 960 m.n.m.
Počet obyvateľov: 209

Chránené územia: Prírodná pamiatka Meandre Kamenistého potoka

Zaujímavosti: Preteky volských záprahov, ľudová architektúra, lyžiarsky vlek, Hucul klub – chov koní

https://sihla.sk

 

 

Strelníky

Okres: Banská Bystrica
Prvá písomná zmienka: 1456
Nadmorská výška: 666 m.n.m.
Počet obyvateľov: 816

Chránené územia: NPR Ľubietovský Vepor
www.strelniky.sk

 

Valaská

Okres: Brezno
Mikroregión: ČIERNY HRON
Prvá písomná zmienka: 1470
Nadmorská výška: 470 m.n.m.
Počet obyvateľov: 3900

Zaujímavosti: Bystrianska jaskyňa, kostol sv. Martina labutie jazierko

Chránené územia: PP Kamenistý potok

www.valaska.sk


Obce v blízkom okolí 

Čerín

Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1300
Nadmorská výška: 500 m.n.m.
Počet obyvateľov: 444
Výmera katastra: 1153 ha
Chránené územia:
Čačínská Cerina, Jelšovec, Mičinské travertiny

Zaujímavosti:
plnička minerálnej vody Čerínska, gotický kostol sv. Martina zo 14. storočia, drevená zvonica zo 17. storočia, zvonica z 19. storočia, gazdovský dom, minerálny prameň
www.cerin.sk

 

Detvianska Huta

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1670
Nadmorská výška: 840 m.n.m.
Počet obyvateľov: 756
Zaujímavosti:
rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1843, agroturistika, škola v prírode

www.detvianskahuta.eu

 

Dolná Mičiná
Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1402
Nadmorská výška: 389 m.n.m.
Počet obyvateľov: 347
Zaujímavosti: Kaštieľ Benických, Mičinské travertíny

Chránené územia:
Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny

www.dolnamicina.sk

 

Dúbravica

Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1400
Nadmorská výška: 427 m.n.m.
Počet obyvateľov: 361
Chránené územia: CHKO Poľana

Zaujímavosti: stredoveký hrádok

www.dubravica.sk

 

Drábsko

Okres: Brezno
Mikroregión: ČIERNY HRON
Prvá písomná zmienka: 1810
Nadmorská výška: 960 m.n.m.
Počet obyvateľov: 235
Zaujímavosti:
ľudová architektúra –  Kysuca, agroturistika

www.drabsko.webnode.sk

 

Horná Mičiná
Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1293
Nadmorská výška: 432 m.n.m.
Počet obyvateľov: 488
Chránené územia:
Prírodná rezervácia Kozlinec

 

Horný Tisovník
Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1573
Nadmorská výška: 420 m.n.m.
Počet obyvateľov: 262

Zaujímavosti: renesančný katolícký kostol zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi, Na mieste evanjelický kostol, sochorové studne,

www.hornytisovnik.sk

Klokoč

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1786
Nadmorská výška: 550 m.n.m.
Počet obyvateľov: 461

www.klokoc.sk

 

Korytárky

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1993
Nadmorská výška: 440 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1033

Zaujímavosti: celoslovenská prehliadka heligonkárov, celoslovenská prehliadka fujarášov

www.korytarky.sk

 

Kriváň

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1955
Nadmorská výška: 430 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1643

www.krivan.sk

 

Látky

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1730
Nadmorská výška: 830 m.n.m.
Počet obyvateľov: 621

Chránené územia: Prírodná rezervácia Habáňovo

 

Lom nad Rimavicou

Okres: Brezno
Mikroregión: ČIERNY HRON
Prvá písomná zmienka: 1799
Nadmorská výška: 1015 m.n.m.
Počet obyvateľov: 327

Zaujímavosti: ľudová architektúra

https://www.lomnadrimavicou.ocu.sk/

 

Lukavica
Okres: Zvolen
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1389
Nadmorská výška: 340 m.n.m.

Zaujímavosti: minerálny prameň

www.obeclukavicaocu.sk

 

Môlča

Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1293
Nadmorská výška: 478 m.n.m.
Počet obyvateľov: 367

www.molca.sk

 

Oravce

Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1557
Nadmorská výška: 424 m.n.m.
Počet obyvateľov: 161

Zaujímavosti: Z 19. storočia sa tu zachovali zrubové omazané a obielené domy so sedlovou strechou, podlomenicou a hálkou. Hospodárske stavby sú v hĺbkovej zástavbe vo dvore, alebo pristavované za maštaľou do uhla.

https://www.e-obce.sk/obec/oravce/4-kulturne_dedicstvo.html

 

Podkriváň
Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1742
Nadmorská výška: 444 m.n.m.
Počet obyvateľov: 620

www.podkrivan.sk

 

Sebedín-Bečov

Okres: Banská Bystrica
Mikroregión: SEVERNÉ PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1351
Nadmorská výška: 365 m.n.m.
Počet obyvateľov: 400

Zaujímavosti: zvonica v Sebedíne z 18. storočia, zvonica v Bečove z 18. storočia

https://www.stranka.eu/sebedin-becov/

 

Slatinské Lazy

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1930
Nadmorská výška: 460 m.n.m.
Počet obyvateľov: 486

www.lazy.sk

 

Stará Huta

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1714
Nadmorská výška: 250 m.n.m.
Počet obyvateľov: 384
Zaujímavosti:
barokovo-klasicistický Kostol Panny Márie, kaplnka v časti Sliacka Poľana, zvonica v časti Blýskavica

https://obecstarahuta.sk/wordpress/

 

Stožok

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1773
Nadmorská výška: 406 m.n.m.
Počet obyvateľov: 719

www.stozok.sk

Vígľaš

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1393
Nadmorská výška: 343 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1650

Zaujímavosti: Vígľašský zámok – kultúrna pamiatka, zvonica z 19 storočia, úzkokolajná železnica – technická pamiatka

Chránené územia: CHA Hrončiačka, PR Rohy, CHA Pstruša

www.viglas.net

 

Vígľašská Huta – Kalinka

Okres: Detva
Mikroregión: PODPOĽANIE
Prvá písomná zmienka: 1773
Nadmorská výška: 579 m.n.m.
Počet obyvateľov: 379

Zaujímavosti: banské diela – ložiská síry a mangánu, minerálny prameň VERA

https://vhkalinka.sk/obec.php?p=home&i=aktuality

 

Zvolenská Slatina

Okres: Zvolen
Prvá písomná zmienka: 1332
Nadmorská výška: 340 m.n.m.
Počet obyvateľov: 2568

Zaujímavosti: najstaršia a najväčšia bryndziareň na svete, ktorá bola založená rodinou Molecovou v roku 1797, židovský cintorín, rodný dom Márie Ďuríčkovej, pamätná izba T. Vansovej

Chránené územia: Prírodná rezervácia Prosisko, Prírodná pamiatka Pyramída

www.zvolenskaslatina.sk