31. októbra 2023

LES A KLIMATICKÁ ZMENA

LES A KLIMATICKÁ ZMENA PRVÝ TERÉNNY SEMINÁR PRE LESNÍKOV A OCHRANÁROV VEDA PRE PRAX „Adaptácia lesných drevín a toky uhlíka […]
20. januára 2023

NPR DOBROČSKÝ PRALES V ROKU 2022

NPR Dobročský prales v roku 2022 opäť plnil svoje poslanie. Rok 2022 bol významný z pohľadu propagácie pralesa ako územia […]
19. decembra 2022

DOBROČSKÝ PRALES V MÚZEU

Aktivity Správy CHKO Poľana v oblasti environmentálnej výchovy a Európskeho diplomu sa rozvíjajú aj na základe dobrých vzťahov a vzájomnej […]
14. októbra 2022

VÝSTAVA “ŽIVOT V PRALESE” OTVORENÁ!

Srdečne vás pozývame na milú a farebnú výstavu diel našich mladých umelcov, ktorí stvárnili dušu Dobročského pralesa.
30. júna 2022

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV – „Život v pralese“

A je to tu! Vyhlasujeme víťazov výzvy “Život v pralese” Na výzvu zareagovalo 61 žiakov zo 6 ZUŠ (ZUŠ Hriňová, […]