NPR DOBROČSKÝ PRALES V ROKU 2022

NPR Dobročský prales v roku 2022 opäť plnil svoje poslanie. Rok 2022 bol významný z pohľadu propagácie pralesa ako územia Európskeho diplomu. Venoval sa najmä deťom, ich vzťahu k lesu a detskej tvorivosti, ktorá vďaka šikovným lektorom a lesníkov zo Správy CHKO Poľana a OZ Horehronie premenila prales na rozprávkové miesto.

Nahliadnite do sekcie European Diploma, kde nájdete zverejnenú výročnú správu za rok 2022. Dozviete sa viac o aktivitách týkajúcich sa tohto medzinárodne významného územia.

https://chkopolana.sopsr.sk/wp-content/uploads/2023/01/D.prales_Rocna-sprava-2022_final.pdf