DOBROČSKÝ PRALES V MÚZEU

Aktivity Správy CHKO Poľana v oblasti environmentálnej výchovy a Európskeho diplomu sa rozvíjajú aj na základe dobrých vzťahov a vzájomnej spolupráce so vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami vo Zvolene. Priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea boli v neskorú jeseň tohto roka obohatené o výstavou detských výtvarných diel “Život v pralese” stvárňujúcich NPR Dobročský prales. Výstava prilákala do múzea múdre a hravé deti Základnej školy Sv. Dominika Sávia zo Zvolena.  Workshopy, ktoré boli sprievodným podujatím expozície diel, obohatili výstavu o detskú fantáziu, šikovné ruky a farbisté predstavy o obraze pralesa. Vďaka detskej tvorivosti a sprievodnému slovu skúsených lektoriek zo Správy CHKO Poľana, vytvorené obrazy zostúpili zo stien do priestorov múzea a premenili sa na skutočný prales, ktorý si deti mohli uchopiť, pohladiť či ovoňať.