Skialpinizmus na Poľane má svoje pravidlá

Skialpinizmus na Poľane má svoje pravidlá

Správa CHKO Poľana zaznamenáva v chránených územiach čoraz častejší pohyb skialpinistov, ktorí využívajú trasy mimo značených turistických chodníkov, a to aj v najprísnejšom  5. stupni ochrany.  Intenzívny pohyb na lyžiach spravidla na malom území, poškodzuje zmladenie drevín a zároveň ruší chránené živočíchy. Dobrovoľná stráž prírody sa preto počas víkendov snaží vysvetľovať návštevníkom negatívne dôsledky tohto konania, a poskytuje informácie o pravidlách pobytu turistov v súlade s ochranou prírody.

Správa CHKO Poľana upozorňuje, že pohyb návštevníkov je v 5. stupni ochrany možný len po vyznačených turistických chodníkoch. Žiada o ohľaduplnosť a dodržiavanie pravidiel, ktoré platia v chránenom území.

Zároveň dodáva, že v spolupráci s Horskou záchrannou službou a Lesmi SR bude hľadať riešenia, ktoré vytvoria možnosti pre legálny pohyb skialpinistov na Poľane.