👉Minulý utorok 30.04.2024 Správa CHKO Poľana zorganizovala avizované reťazové čistenie tokov. Spoločne s vybranými obcami, správcom tokov, či ďalšími aktívnymi organizáciami sme tak spoločne vyčistili kritické úseky Vladárky a Zolnej.
👍Za dobre vykonanú prácu vďačíme predovšetkým iniciatíve „dobrovoľníckych partií“, ktoré s potešením neváhali pomôcť. Rovnako tak obetavým jednotlivcom, ktorí nemali problém vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a čistili brehy aj priamo z koryta tokov.
👉Čistenia sa zúčastnilo približne 1️⃣8️⃣0️⃣ účastníkov a vyzbierali cca 3️⃣ tony odpadu.👍
👉Úspech podujatia samozrejme tkvie vo výraznej podpore zapojených obcí Poniky, Oravce, Dúbravica, Čerín, Sebedín, Zolná, Lieskovec, ktoré zabezpečili všetky potrebné organizačné náležitosti a starostlivosť o dobrovoľníkov.
👉Veľká vďaka patrí Upracme Slovensko a Marius Pedersen, ktoré bezodplatne poskytli vrecia, rukavice a dezinfekciu. Poďakovanie za odvoz odpadu ako aj silnú personálnu a technickú podporu rovnako patrí správcovi vodných tokov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.
👉Rybárske potreby Rybár zv si pre všetkých malých zberačov pripravili odmeny v podobe rôznych hračiek a poukážok.
👉Spoločne sme urobili kus práce a každému zo zapojených patrí veľké uznanie. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v ďalších aktivitách.
👉Podujatie sa uskutočnilo v rámci kampane NATURA DAY projektu Príroda pre všetkých, LIFE Programme.