OSLÁVILI SME MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY

OSLÁVILI SME MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY

Pri príležitosti oslavy Svetového dňa biodiverzity Ekocentrum Správy CHKO Poľana opäť otvorilo svoje brány pre mladých návštevníkov. Záhrada ožila detským smiechom a radosťou žiakov zo ZŠ Hrnčiarska.Ponuka enviroaktivít nášho Ekocentra bola pestrá a rozmanitá. Prejsť si mohli stanovišťami s rôznymi úlohami, zameranými na pohybové a vedomostné aktivity. V rámci pripravených hier sa deti preniesli do pralesa???, kde spoznávali jeho vývojový cyklus a chránené druhy lesných živočíchov. Taktiež zažili vtáčie dobrodružstvá, ktorými ich sprevádzal hlavný hrdina – žltochvost domový, práve hniezdiaci v záhrade. ? Spoznávali rôzne druhy vtákov, ich prostredie a spôsob života. Kvízovými otázkami ? si preverili svoje vedomosti aj o bocianoch.
Vďaka včelárovi Miroslav Tomekovi mohli pozorovať prácu ozajstnej včelej rodiny ? v úli a pochopiť krehké prepojenie medzi opeľovačmi ? a biodiverzitou.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity s vami.

Projekt Príroda pre všetkých je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.