Králicka tiesňava

Náučná lokalita Králická tiesňava – Králický vodopád (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: PP Králická tiesňava

Začiatok chodníka: Pod obcou Králiky (zákruta s info panelom)

Dĺžka chodníka: 1 km

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný

Čas prechodu:  cca 1,5 hod. (spolu tam aj späť)