Náučný chodník k NPR Dobročský prales

Začiatok chodníka: Tlstý javor

Počet zastávok: 8

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, samoobslužný

Čas prechodu: cca 2 hodiny

Panely sú umiestnené na lesnej ceste a na chodníku, ktorý prechádza cez ochranné pásmo pralesa. Z neho je možné uvidieť aj časť pralesa tak, že nevstúpite do jeho vnútra a nenarušíte jeho prirodzený vývoj.  Najprísnejšie chránená časť Dobročského pralesa s piatym stupňom ochrany je pre verejnosť úplne uzatvorená. Ako neveľké  územie je veľmi zraniteľné, prírodné procesy v ňom prebiehajú len na základe jemu vlastných zákonov a návštevníkmi doň vstupujúcimi môžu byť narušené.