Náučná lokalita PP Kalamárka (okres Detva)

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, PP Kalamárka

Kalamarka

Začiatok chodníka: Chaty na Kalamárke

Dĺžka trasy: cca 1000 m (aj s obhliadkou PP)
Počet panelov: 4
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový
Lokalita sa nachádza v blízkosti červenej turistickej značky