EUROMAB

SV MAB MAB je aktívnym členom EuroMAB. EuroMAB je najväčšou a najstaršou sieťou UNESCO Programu Človek a biosféra, ktorá zahŕňa členské štáty Európy a Severnej Ameriky (celkom 52 krajín).

Pravidelné stretnutia siete EuroMAB spájajú národné výbory MAB. Konajú sa takmer každé dva roky od roku 1986.  EuroMAB zdieľa osvedčené postupy, dobrú prax v biosférických rezerváciách a rozširuje informácie na regionálnej úrovni.

Posledné zasadnutie EuroMABu prebehlo v apríli 2019 v Dubline.

Pracovná cesta v Biosférických rezerváciách Durínsky les a Rhon

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty – Nemecko (26. 11 – 30. 11. 2019)