40. VÝROČIE VYHLÁSENIA CHKO POĽANA

40. VÝROČIE VYHLÁSENIA CHKO POĽANA

40. VÝROČIE VYHLÁSENIA CHKO POĽANA

Malou slávnosťou priamo v srdci Poľany sme si včera pripomenuli skutočnosť, že Poľana už 40 rokov patrí medzi veľkoplošné chránené územia Slovenska. Výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana oslávili v lone prírody zástupcovia všetkých tých, ktorí sa dennodenne starali a starajú o jej prospech a rozvoj. Stretli sa tu spoločne ochranári, lesníci, primátori, starostovia, poľovníci, poľnohospodári, gazdovia, priaznivci folklóru, žiaľ v obmedzenom režime v rámci povolených opatrení. V príjemnej jesennej atmosfére sa spomínalo na historické míľniky, udalosti, zážitky a predovšetkým na ľudí, ktorí boli štyridsať rokov súčasťou života Správy CHKO Poľana. Zohrievalo nás slnko, oheň aj milé spomienky na časy minulé a úprimné ľudské želania.  V rámci slávnostného programu si riaditelia CHKO Poľana a OZ Kriváň vymenili dary. Išlo o veľmi symbolické gesto, kedy lesníci darovali ochranárom knihu Dejiny lesníctva na Slovensku a ochranári zasa Dejiny ochrany prírody na Slovensku. Na dôvažok knihy napísal jeden autor Viliam Stockmann, lesník a ochranár v jednej osobe. Vzájomné obdarovanie symbolizovalo vzájomný rešpekt, úctu a otvorenú komunikáciu dvoch uvedomelých správcov prírody. Záverom nechýbala ani krátka terénna vychádzka so sprievodným odborným slovom zamestnancov správy. Čarovná sila Poľany má veľkú moc. Skrýva v sebe poklady prírodné aj ľudské. Harmóniu, súhru a pokoru bolo priam bytostne cítiť z celého podujatia.

 Ešte raz všetkým veľká vďaka.

Spracovala: M. Turayová