25. výročie Slovenského výboru UNESCO Programu človek a biosféra

25. výročie Slovenského výboru UNESCO Programu človek a biosféra

Tento rok oslavuje Slovenský výbor Programu Človek a biosféra (MAB) významné 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa dňa 10. decembra 2018 uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktoré boli pozvaní minulí aj súčasní členovia, podieľajúci na napĺňaní cieľov a poslania biosférických rezervácií (BR) na Slovensku.

 Za týmto účelom úlohu hostiteľa prijala Biosférická rezervácia Poľana, ako príklad dobrej praxe, v manažovaní biosférických rezervácií vo svete. Členovia SV MAB sa pri tejto príležitosti stretli s kľúčovými osobnosťami Koordinačnej rady BR Poľana a jej partnermi z rôznych častí Slovenska.

Osláv 25. výročia SV MAB sa zúčastnili manažéri biosférických rezervácii – Tatry, Slovenský Kras, Východné Karpaty a Poľana, hostia z ML Košice, ŠL TANAP, starosta z Mníšku nad Popradom a partneri BR Poľana – lesníci, poľnohospodári, starostovia, poľovníci, ochranári, gazdovia, vedci – partneri.

 V doobedňajších hodinách hostia navštívili územie (Očová, Hrochotský mlyn, Kyslinky a  Raticov vrch) v sprievode stakeholdrov z BR Poľana.   Na Raticovom vrchu v Kostole Fatimskej Panny Márie kapucín Vladko dal účastníkom terénnej exkurzie požehnanie a vyjadril podporu myšlienke biosférickej rezervácie, ako spojenia človeka a prírody.

 Dôležitou časťou programu bolo predstavenie  samotného programu MAB – Človek a príroda, ale najmä prezentácie našich slovenských biosférických rezervácií: Slovenský Kras, Tatry, Východné Karpaty a Poľana.

Na podujatí sme si pripomenuli i 20. výročie prvej trilaterálnej biosférickej rezervácie na svete BR Východné Karpaty (Slovensko, Poľsko, a Ukrajina)

Stretnutie poskytlo priestor pre diskusiu a rozhovory, týkajúcich sa troch základných funkcií BR – ochrannú, logistickú a rozvojovú. Súčasťou programu bolo aj predstavenie vízie SV MAB na najbližšie roky:

  1. Zabezpečiť pre BR podporu Vlády SR
  2. Zabezpečiť financovanie biosférických rezervácií
  3. Podieľať sa na národnej a medzinárodnej propagácii
  4. Vytvárať partnerstvá doma a v zahraničí
  5. Zabezpečiť systematický výskum a monitoring
  6. Realizovať interaktívnu a kreatívnu výchovu a vzdelávanie
  7. Vytvorenie medzinárodnej siete modelových lesov
  8. Propagovať prírode blízke obhospodarovanie lesov
  9. Vytvárať verejno- súkromné partnerstvá
  10. Zabezpečiť transparentné a participatívne manažovanie BR

Podujatie pokračovalo do večerných hodín v príjemnej atmosfére podpolianskeho folklóru a tradícií.

Bol to deň vzájomnej úcty a rešpektu.

Tak ako Poľana spojila ľudí v Podpoľaní, spája ľudí aj z iných regiónov. Pravdepodobne preto, lebo v nej tlčie srdce Slovenska.