DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA
? Osem rokov úsilia Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana sme zavŕšili tým, že sme sa stali platformou so všetkými právnymi náležitosťami.
? Tento rok preto Deň otvorených dverí patrí našim partnerom a spolupracovníkom, ktorým chceme vzdať vďaku za dlhoročnú spoluprácu a súdržnosť.
? Už ôsmy rok spolu odteraz s vlastnou

právnou subjektivitou 8. 9. 2022 na Dolnej Zálomskej ukazujeme, že v časoch keď sa spoločnosť rozdeľuje my držíme stále spolu.
? Poslaním občianskeho združenia Koordinačná rada Biosférickej rezervácie je:

? ZABEZPEČOVAŤ manažment Biosférickej rezervácie Poľana
? IMPLEMENTOVAŤ medzinárodný Program UNESCO Človek a biosféra na participatívnom princípe
? VYTVÁRAŤ udržateľný model inštitucionálneho, funkčného a finančného postavenia BR Poľana
? BUDOVAŤ partnerstvá, propagovať a zachovávať tradície a remeslá
? VYVÍJAŤ a podporovať aktivity zamerané na organizovanie verejnoprospešných aktivít v regióne

Podporujeme a zachovávame hlavné posolstvo biosférických rezervácií a snažíme sa o zachovanie HARMÓNIE ČLOVEKA S PRÍRODOU.