Rozhodovanie odbornej poroty bolo naozaj náročné. Foto archív S-CHKO-BR Poľana