Dobrovoľný deň strážcov prírody

Dobrovoľný deň strážcov prírody

Stráž prírody je neodmysliteľnou časťou pri praktickej ochrane prírody a krajiny. V našich pomeroch často chápaná ako polovojenská profesia, ktorá prísne dbá na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny. Výkon tejto profesie však v skutočnosti vyžaduje oveľa viac. Stráž prírody je totiž ako prvá v kontakte s laickou verejnosťou. Musí mať multidisciplinárne vedomosti o území, vedieť vysvetľovať, dohovárať, komunikovať, postarať sa.
Už začiatkom deväťdesiatych rokov strážcovia v rôznych krajinách sveta si uvedomovali dôležitosť vzájomnej spolupráce pre záchranu integrity prírodných a kultúrnych zdrojov. Preto v roku 1992 rangerské asociácie USA a Veľkej Británie na spoločnom zasadnutí vytvorili Medzinárodnú federáciu rangerov (International Ranger Federation, IRF). Prvý Svetový deň strážcov sa uskutočnil v roku 2007 pri príležitosti 15. výročia založenia IRF.
Aj Správa CHKO-BR Poľana podporila Svetový deň strážcov prírody. Workshop pre našich dobrovoľných strážcov, ktorý sa konal 30. júla 2018 v Horskom hoteli Poľana bol zameraný na praktické ukážky prvej pomoci. Dobrovoľná stráž prírody sa stretáva niekoľkokrát do roka za účelom zdieľania svojich skúseností, získavania nových poznatkov a zručností. Preto ďakujeme všetkým dobrovoľným strážcom, ktorí bez nároku na honorár pomáhajú pri praktickej starostlivosti a ochrane našej CHKO-BR Poľana.