Obdobie zimy prináša so sebou množstvo zaujímavých možností ako pozorovať pobytové znaky zveri v lese. Súvislá snehová prikrývka je ako prázdny papier, na ktorý píšu lesné zvieratá odtlačkami kopýtok alebo labiek svoj vlastný príbeh. Správa CHKO-BR Poľana preto práve v tomto období intenzívne realizuje výučbu o veľkých šelmách. Pre deti v Podpoľaní máme pripravený zaujímavý hravý program, v rámci ktorého zamestnávame detskú tvorivú hlavičku a udržiavame ruky, nohy neustálom v pohybe.