Inváznu rastlinu je dôležité odstrániť aj s koreňom