Po základnom júnovom manažmente územia prírodnej pamiatky Bátovský balvan, sme teraz opäť plochu pokosili, aby sme zamedzili nové zarastanie