PP Melichova skala, starostlivosť o chránené územie