Meranie obvodu kmeňa lesníkmi zo Správy CHKO Poľana