SÚŤAŽ Ekovýchovného programu BOCIAN vyhodnotená

SÚŤAŽ Ekovýchovného programu BOCIAN vyhodnotená

SÚŤAŽ Ekovýchovného programu BOCIAN vyhodnotená

Jedným  zo zúčastnených bol aj žiak Ján Výbošťok z 1.ZŠ Kukučína v Detve, ktorý pozoroval hniezdo na stĺpe s podložkou blízkosti družstva v Dúbravách.

V tomto roku sa do Ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojilo dvakrát viac pozorovateľov ako minulý rok, čo nás veľmi teší. Spolu bolo 21 pozorovateľov. Zaujímavosťou tohto ročníka je, že sa do pozorovania bociana zapojili k deťom aj rodičia, či pani z Giraltoviec a mamina na materskej dovolenke z Priechodu. Zo zapojených dvadsaťjeden pozorovateľov, či už to boli deti, mládež, či verejnosť sme vyžrebovali troch účastníkov, ktorý boli odmenení hodnotnými cenami. A keďže je to program o bocianoch, tak nám pri žrebovaní pomohol bocian Karol. Priebeh žrebovania si môžete pozrieť vo videu. Prehľad zapojených pozorovateľov, a odmenených si môžete pozrieť na stránke Štátnej ochrany prírody SR:   http://skopvarin.sopsr.sk/vyhodnotili-a-rozdali-sme-odmeny-vramci-ekovychovneho-programu-bocian/

 

 

V apríli k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov. Každoročne  na Slovensko priletí približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť, asi dve tretiny, práve v apríli. Väčšina vtákov prilieta z Afriky, zo Stredomoria, menej z Ázie. Vtáky obývajú všetky pevniny. Na Zemi žije vyše 9 600 vtáčích druhov. Svoj domov má na Slovensku  takmer 220 hniezdiacich vtáčích druhov, pričom niektoré sa na zimu sťahujú do teplejších krajín. Naopak, niektoré druhy k nám v zime prilietajú zo severu.

 

Jarné vtáčie putovanie je v plnom prúde. K prvým jarným poslom patria škorce, trasochvosty, bociany, škovránky, žltochvosty, či lastovičky. Mnohé druhy vtákov počas návratu na svoje hniezdiská prekonajú každú jar aj 10-tisíc kilometrov. Bociany sú vytrvalí letci. Denne dokážu pri migrácii prekonať v priemere aj 300 km.  Prvý prílet bociana bieleho bol na Slovensku pozorovaný už začiatkom marca.

Aj my sme už v týchto dňoch zahliadli lietať prvé bociany. Prvými bieločiernymi elegánmi sa môžu pochváliť pozorovatelia zo Sebedína či Sliača. Prvý bocian čierny bol zaznamenaný pri Dobrej Nive už 23. marca. Každú jar sa bociany  vracajú na svoje hniezdiská. Za uplynulý rok sme v pôsobnosti Správy CHKO Poľana zaznamenali počas monitoringu 29 obsadených hniezd, z ktorých bolo odchovaných 69 mláďat bocianov bielych. Aké čísla nás čakajú tento rok?

Populácia bocianov na Slovensku sa rok čo rok znižuje. Častými príčinami býva strata lovísk – ruderalizácia, zarastanie inváznymi rastlinami a náletovými drevinami, rozorávanie lúk, vypaľovanie trávy, odvodňovanie mokradí, zmena v urbanizme obcí, chemizácia a spriemyselňovanie krajiny, či nástrahy v podobe nebezpečného hniezdenia na elektrických stĺpoch.

V niektorých krajinách patrí bocian k uctievaným vtákom. Dostal sa do znaku mincí a na poštové známky. V roku 2015 bola vydaná poštová známka CHKO Poľana s bocianom čiernym.

Koľko bocianov žije na Slovensku?  Kde všade hniezdia naše bociany? Sú ich hniezda v bezpečí?  Koľko mláďat odchovajú naše bociany?
K oslave Svetového dňa vtáctva sa môžete pridať aj zapojením sa do kvízu, ktorý sa začína dnes 1. apríla a bude trvať do 7. mája.

Viac vám už neprezradíme. Vyskúšajte si svoje vedomosti o bocianoch a zapojte sa do kvízu SENZAČNÝ SVET BOCIANOV, v ktorom na vás čakajú zaujímavé otázky zo života tohto chráneného posla jari.

Viac informácií ohľadom súťaže nájdete tu:  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE