CHKO Poľana v striebornom šate

Chránená krajinná oblasť Poľana sa stala motívom striebornej zberateľskej euromince, ktorú predstavila Národná banka Slovenska 17. septembra 2020 v priestoroch nádvoria Vígľašského zámku. Euromincu s nominálnou hodnotou 20,- EUR prebrala Generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR Ing. Daša Turbová. Víťazný návrh od autorky TÁNI POLDAUFOVEJ zobrazuje na lícnej strane súboj dvoch jeleňov, ktorému sa prizerá šesť laní. Na rubovej strane dominuje národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka. Mincu vyrobila Mincovňa Kremnica v bežnom vyhotovení  3000 kusov. Viac informácií o minci nájdete na:

https://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske/strieborna-zberatelska-eurominca-20-eur-chranena-krajinna-oblast-polana

Mincu si môžete zakúpiť aj prostredníctvom e-shopu Mincovne Kremnica: https://www.mint.sk/nakup_novinky.php

https://www.nunofi.sk/numizmatika/20-euro-slovensko-2020-polana

alebo osobne v Národnej banke Slovenska.