CHODNÍK K VODOPÁDU BYSTRÉHO POTOKA JE VYNOVENÝ

Ako to aktuálne vyzerá pri vodopáde Bystrého potoka
?Obrovský kus tvrdej práce odviedli chlapi zo správy CHKO-BR Poľana a zamestnanci mesta Hriňová pod vedením skúseného projektanta a realizátora „železných ciest“ Pavla Rajčana.
? Oprava chodníka bola naozaj veľkou výzvou a chodník je aktuálne schodný, no stále ostáva malý kúsok, ktorý treba dokončiť. Ten by mal byť dobudovaný už čoskoro.
✔️V strmom žľabe vedie trasa po nových, bezpečných oceľový schodoch ukotvených nosníkmi do skalných stien. Spodný úsek kamenného chodníka a horné oceľové schody v žľabe boli prepojené samostatnými oceľovými stúpačkami citlivo osadenými do skalnej steny využívajúc prírodou vytvorené skalné stupky. Prechod popri skalných stenách je doplnený istiacim lanom.