Ďalší ročník medzinárodnej kampane Mládež na horách je už za nami

Ďalší ročník medzinárodnej kampane Mládež na horách je už za nami

Už tretí rok Správa CHKO Poľana v rámci letných prázdnin spestrila program mládežníkom z Podpoľania podujatím Mládež na horách. Tento ročník zameraný na tému „Les všemohúci“ sa niesol v príjemnom prostredí lesa NPR Ľubietovský Vepor. Mladí okrem zaujímavých aktivít a atrakvítnej noci na Chate pod Hrbom navštívili aj geografický stred Slovenska.

Mládež v horách (po anglicky Youth at the Top, skratka YaT) organizuje asociácia Alparc (Alpská sústava chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Ide o medzinárodné podujatie s envirovýchovným konceptom, ktorého hlavným cieľom je vytrhnúť deti a mládež vo veku 6 až 26 rokov z virtuálneho sveta technológii a ukázať im čaro prírodného dedičstva bohatým zážitkovým programom. Hory potrebujú mladých ľudí, rovnako ako mladí ľudia potrebujú hory, aby nadobudli vzťah k prírode, dokázali si ju vážiť a chrániť a uvedomili si, že sme od nej závislí. Počas podujatia sa  symbolicky prekonávajú administratívne hranice a jazyková bariéra spojením krajín Álp a Karpát.