Príhovor V. Fabriciusovej – riaditeľky Správy CHKO Poľana