Deň Zeme 2018

Správa CHKO-BR Poľana aj tento rok pomáhala pri environmentálnom vzdelávaní detí a žiakov základných škôl. Zúčastnili sme sa viacerých verejných podujatí, kde sme sa zamerali na praktickú ochranu prírody, trpezlivo sme odpovedali na otázky a podávali zaujímavé informácie o Poľane.