Porozumenie a pravidlá vášní, ktoré majú význam pre nás všetkých….

Spolupráca medzi fotografmi, lesníkmi, ochranármi, ŠOP SR, samotnými obyvateľmi Poľany, Podpoľania a poľovníkmi otvára dvere pre nás všetkých, aby sme sa mohli venovať svojmu koníčku, rekreácií či výkonu povolania s vzájomným porozumením.

Nechajme za fotografov rozprávať naše fotky a videá, za lesníkov kvalitne a odborne obhospodarované lesy, za ochranárov a ŠOP SR nedotknuté zákutia Poľany, ktoré by ľudské oči mali vidieť čo najmenej a za obyvateľov ich gazdovstvá, obhospodarované polia, lúky a pasienky s dobytkom a za poľovníkov ich prínos pri regulácii zver a starostlivosti o poľovnú zver, pričom my všetci spoločne zveľaďujeme zachovanie biosférickej rezervácie Poľana.

1- Vlastná bezpečnosť je na prvom mieste. Pokiaľ idete fotografovať sám je vhodné oznámiť blízkej v akej lokalite sa plánujete pohybovať. Človek nikdy nevie, ako sa situácia môže zvrtnúť. Banalita, ako vyvrtnutý členok na Poľane bez signálu môže skončiť fatálne.

2- Pokiaľ idete do poľovného revíru a máte možnosť sa nahlásiť poľovnému hospodárovi a odkonzultovať si s ním váš pobyt v poľovnom revíry urobte tak. Všetci máme právo sa pohybovať v lese na vlastné riziko vo všetkých stupňoch ochrany, samozrejme v medziach zákona (Zákon 543/2002 Z.z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon 326/2005 Z.z. – Zákon o lesoch ) .Vy si nepokazíte zážitok z fotografovania a poľovníci o vás budú vedieť. Spolupráca a vzájomné akceptovanie je nevyhnutné.

3- Nerušte fotografovanú zver, ona je tam doma my sme len hostia a to nepozvaní. Rešpektujme jej životný priestor. Fotografie vyplašenej a utekajúcej zveri nemajú nič spoločné s wildlife fotografiou.

4- Nevyrušujte zver a vtáctvo v období brloženia a hniezdenia. Nikto by predsa nechcel, aby vám stále niekto čumel do spálne pri tých najosobnejších a najintímnejších chvíľach.

5- Neničte prirodzený biotop budovaním provizórnych fotokrytov z umelých materiálov, ako napríklad igelit, celty či nebodaj plachty z kamiónu obhádzanej haluzinou (áno aj také sme už našli).Nevyužívajte poľovné zariadenia, posedy, lavičky, zásedy a pod., sú určené pre lesníkov a poľovníkov pre výkon práva poľovníctva. Fotografie z posedov sú z pohľadu fotografa nepoužiteľné.

6- Nenoste do lesa pre zver neprirodzenú potravu, ako napríklad keksíky, starý chlieb, pokazené ovocie , či rezne z nedeľného obeda, ktoré Vám týždeň ležia v bielej skrini so svetlom. Nevyhadzujte do lesa uhynuté hospodárske zvieratá, aby ste prilákali veľké šelmy , či líšky a dravé vtáky. Nenatierajte stromy pred fotopascami medom, nutelou a podobnými vecami. Stačí čítať les a nájsť vhodné miesto (medvedí strom, prechod, chodník zveri, kalisko a pod.) Kvalitný záber zveri v prirodzenom prostredí sa dá nafotiť v lese aj bez toho a hlavne bude autentický.

7- Rešpektujte zákaz vjazdu motorovými vozidlami do 2. a vyšších stupňov ochrany. Parkujte na miestach na to určených, respektíve vhodných, nie po lúkach a súkromných pozemkoch. Poprosíme o neparkovanie na lesných skladoch, už niekoľkokrát sa nám stalo, že ste vozidlom blokovali prístup lesnej techniky pri ťažbe, manipulovaní, alebo odvoze vyťaženej drevnej hmoty.

8- Pri fotografovaní veľkých šeliem dbajte na svoju bezpečnosť, nepribližujte sa k nim viac, ako je nutné. Netreba to hnať kvôli fotkám do extrému. Na ďalšiu fotku šanca príde , život máte len jeden. Sprevádzanie ľudí do lesa na pozorovanie veľkých šeliem za finančný či iný vecný prospech nie je prípustné. V mnohých miestach sa z tohto nešváru stal biznis.

9- Fotografi a zároveň členovia stráže prírody – pokiaľ plánujete ísť fotografovať zdvihnite telefón a zavolajte na správu CHKO Poľana 0904320715. Splníte si strážnu službu, my budeme vedieť, že ste v teréne a uvítame spoluprácu na monitoringoch vybraných druhov zveri počas celého roka.

10- Inštaláciu fotopascí je nevyhnutné nahlásiť vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, príslušnému poľovnému združeniu, prípadne na Správu CHKO Poľana. Eliminujte inštaláciu fotopascí, vzhľadom na zachovanie slobodného pobytu v prírode a ochranu osobných údajov, ako i ochranu vykonávania pracovných povinností vyplývajúcich z výkonu povolania.

Fotografia či filmový záber je len pomyselná čerešnička na torte zážitkov, ktoré nám vysoká divá, mať stará ohromných stínov Poľana dokáže ponúknuť. Rešpektujme ju, vážme si ju, neničme jej zákutia, biotopy, rezervácia, výhľady, lesy, lúky, jej zverstvo, vodstvo a správajme sa k nej s úctou. Skôr či neskôr sa každému z vás odvďačí nezabudnuteľnými zážitkami a zábermi z vašich fotoaparátov či kamier. Pokiaľ bude Poľana Poľanou, my všetci budeme mať čo fotiť a filmovať, tak si ju teda chráňme takú aká je. Divoká, krásna v každom ročnom období, ale aj krutá a nemilosrdná k svojim obyvateľom , no napriek tomu spravodlivá, tak, ako sama príroda.