Dobrovoľná stráž prírody pri skúškach

Dobrovoľná stráž prírody pri skúškach

V týchto dňoch prebieha celoslovenské overovanie odbornej spôsobilosti strážcov prírody. V Banskobystrickom kraji tak v stredu 24.2.2021 absolvovali dobrovoľní strážcovia prírody online preskúšanie svojich vedomostí. To vyplynulo z aktuálnej novely zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jej vykonávacej vyhlášky.
Stať sa strážcom prírody, či už profesionálnym alebo dobrovoľným, nie je vôbec jednoduché. Môže ním byť len človek s úprimnou láskou a rešpektom k prírode, ktorí dobre ovláda nielen zákony prírodné, ale aj tie spoločenské. Záujemca sa stane najprv čakateľom, ktorý sa zúčastňuje strážcovských aktivít ako sú vychádzky do terénu, brigády, školenia, či iné spoločné akcie strážcov a až dostatočným preukázaním snahy, šikovnosti, záujmu a znalostí môže byť po oficiálnom preskúšaní uznaný a zapísaný na okresnom úrade v sídle kraja do zoznamu strážcov prírody. Organizačne strážcovia patria pod Štátnu ochranu prírody a jednotlivé správy chránených území.
Strážcovia a členovia stráže prírody dobre poznajú zverené územie a môžu Vám poskytnúť cenné informácie o aktuálnom dianí v území, miestopisné zaujímavosti, poznatky o prírode, o konkrétnom dôvode jej ochrany, vedia odporučiť turistické trasy, či poskytnúť prvú pomoc. Úlohou strážcu je však v prvom rade predchádzať negatívnym vplyvom na prírodu, a to usmerňovaním a upozorňovaním návštevníkov prírody na jej chránené a vzácne zložky, ktoré by mohli byť zničené, hoci aj celkom neúmyselne.
Dobrovoľnými strážcami, takými bez odznaku, môžeme byť aj my všetci, ktorým nie je príroda ľahostajná a pri potulkách krajinou budeme dbať na dodržiavanie zásad obyčajnej slušnosti, chodiť po chodníkoch, netrhať, neničiť, nenechávať smeti… Je to celkom jednoduché.

Autor článku: M. Turayová