Dôležité upozornenie pre držiteľov exemplárov vlka dravého

Dôležité upozornenie pre držiteľov exemplárov vlka dravého

Dôležité upozornenie vo vzťahu k držbe exemplárov vlka dravého ohľadne zmien v novej Vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Štátna ochrana prírody SR vydala usmernenie o spôsobe oznámenia držby a spôsobe nadobudnutia exemplára vlka dravého, na základe ktorého je potrebné zaslať písomné oznámenie o tejto skutočnosti do 31. decembra 2021.

V prípade ďalších otázok vám konzultácie poskytne Správa CHKO Poľana.

Usmernenie k oznamovaniu držby a spôsobu nadobudnutia exemplára vlka dravého